Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh 
30/07/2019 
 

Ngày 25-7, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

            Để chủ động phòng chống bệnh Sốt xuất huyết không để bùng phát thành dịch lớn, các Sở ban ngành cần tổ chức các biện pháp phòng dịch chủ động, thực hiện các chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường nơi công cộng nhằm phòng ngừa dịch bệnh Sốt xuất huyết lây lan. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin giáo dục truyền thông phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết với các hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng phổ biến cho người dân các biện pháp phòng chống muỗi như vệ sinh môi trường, ngủ mùng kể cả ban ngày; nêu gương điển hình các hộ gia đình và xã, phường thực hiện tốt phong trào vệ sinh phòng bệnh trong cộng đồng.

Xem chi tiết tại đây

LTHN