Thông tin đất đai
 
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất chợ Tấn Tài (cũ), phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 
13/03/2019 
 
Xem chi tiết tại đây