Giáo dục
 
Sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 
21/05/2020 
 

Ngày 13/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Sửa đổi Điều 1Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 về Sửa đổi, bổ sung Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

- Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 15/7/2020.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 31/7/2020.

- Xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở trước ngày 30/6/2020.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 trước ngày 15/8/2020.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 vào các ngày 18, 19, 20/7/2020. 

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 trước ngày 30/8/2020.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiếttại đây

NH 
Tin đã đưa
(14/07)
(09/07)
(17/06)
(09/06)
(05/06)
(26/05)
(25/05)
(08/05)
(05/05)
(29/04)