Chính trị - Xã hội
 
Sơ kết thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg năm 2019 
06/12/2019 
 

Ngày 04/12/2019, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy, Công an tỉnh và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện Đề án nên nhận thức của cán bộ, nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được nâng lên, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giảm đáng kể, đến tháng 11 năm 2019 toàn tỉnh có 38 cặp  DTTS tảo hôn, chiếm 2,5 %, giảm 0,3 % so với năm 2018; trong đó dân tộc Chăm có 02 trường hợp, chiếm 0,27 % (giảm 0,24 %); dân tộc Raglai 36 trường hợp, chiếm 4,53 % (giảm 0,09%); đồng bào ý thức hơn trong việc xây dựng gia đình, cộng đồng và xã hội; đã tổ chức hơn 24 lớp tập huấn để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tổ chức ra mắt 01 câu lạc bộ, đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 13 câu lạc bộ “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương đã chủ động lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án với chương trình phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức giao lưu, học tập giữa các địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn nhằm tạo điều kiện cho đồng bào có điều kiện trao đổi, giao thoa với các nền văn hóa tiên tiến với đồng bào các dân tộc thiểu số trong và ngoài tỉnh.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo
phát biểu tại cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các sở, ban ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo và triển khai việc thực hiện Đề án trong năm 2019 có chiều hướng tích cực hơn, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hơn; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, có tác động thực sự đến đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh việc chuyển biến của các địa phương, đơn vị và đồng bào DTTS về thực hiện Đề án còn chậm; việc nắm bắt thực trạng, xu hướng và tình hình tảo hôn chưa được quan tâm đúng mức; công tác xử lý vi phạm còn lúng túng; nguy cơ tiềm ẩn việc tảo hôn còn cao; công tác chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thường xuyên, quyết liệt.

Thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; tập trung rà soát các văn bản chỉ đạo để bổ sung cho kịp thời; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án để xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo; nâng cao vai trò của cơ quan tham mưu rà soát củng cố BCĐ và ban hành quy chế hoạt động đảm bảo theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân; chủ động lồng ghép nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở, ngành vào việc triển khai thực hiện Đề án; xác lập cơ chế thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chăm lo sự nghiệp giáo dục đối với đồng bào DTTS; đánh giá kết quả hoạt động của các câu lạc bộ để nâng cao chất lượng và có hướng nhân rộng kịp thời; gắn kết quả đánh giá thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị với việc thực hiện Đề án./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(12/08)
(12/08)
(11/08)
(11/08)
(08/08)
(08/08)
(06/08)
(06/08)
(05/08)
(05/08)