Kinh tế
 
Sơ kết hoạt động quý III năm 2019 của Ban Đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 
08/10/2019 
 

Ngày 07/10/2019, Ban Đại diện-Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách và Xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Sơ kết hoạt động quý III năm 2019. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn do tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, thu nhập giảm sút, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người dân. Trước tình hình đó, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tích cực xin nguồn vốn Trung ương, chỉ đạo các Phòng giao dịch tập trung cho vay các chương trình: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, xuất khẩu lao động, vay thương nhân, cho vay vùng hạn hán…., doanh số cho vay trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt 480 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 361 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số hoạt động làm chưa tốt như: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh còn cao, chưa ổn định, bền vững; việc triển khai cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 33 còn chậm, Tổ trung bình, Tổ yếu còn chiếm tỷ lệ cao....Toàn cảnh cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị NHCSXH tỉnh cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam và tranh thủ các chương trình, nguồn vốn vay; khắc phục các tồn tại hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bứt phá nâng cao chất lượng tín dụng 2019 và triển khai thực hiện Thông báo số 643-TB/TU ngày 03/9/2019 của Tỉnh ủy về kết luận Hội nghị sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đạt hiệu quả; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh, không để tồn tại các Tổ TK&VV yếu kém; đồng thời tăng cường thông tin, tuyên truyền về các nguồn vốn đến các hộ dân; tích cực hơn nữa công tác quản lý, thu hồi nợ, điều hành nguồn vốn hiệu quả, tránh tình trạng trì trệ, ứ đọng vốn; phân bổ nguồn vốn cho các địa phương, cơ sở, hội hợp lý; tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân về vai trò, trách nhiệm của người được vay vốn, gửi tiền tiết kiệm; tập trung cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi cho người nghèo, vay sản xuất, chăn nuôi…, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích; đặc biệt quan tâm các đối tượng vùng hạn hán, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng…/.

Phương Dung