Giáo dục
 
Sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2010 
19/07/2010 
 

Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2010, nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự hoạt động tích cực của các cấp hội khuyến học, sự nghiệp khuyến học, khuyến tài đã và đang bám sâu vào từng người, từng gia đình, từng cơ quan, tổ chức. 100% xã, phường, thôn, khu phố, trường học và 90% cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức Hội với 82.380 hội viên chiếm 14,85% dân số toàn tỉnh.

Hoạt động khuyến học trong trường học được quan tâm đẩy mạnh với phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, gắn phong trào thi đua học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phụ đạo học sinh yếu, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Kết quả trong năm học 2009-2010: 100% học sinh THCS được công nhận hoàn thành chương trình, 100 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 7 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 43 học sinh đạt giải tại kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh và 10 học sinh đạt giải khu vực…

Công tác khuyến học ngoài trường học cũng được quan tâm đẩy mạnh với các mô hình Xã hội học tập, Trung tâm học tập cộng đồng, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học. Kết quả bước đầu đã phát triển thêm 5.005 gia đình hiếu học đạt 3 tiêu chuẩn, nâng tổng số gia đình hiếu học lên 55,15% số hộ toàn tỉnh; phát triển thêm 28 dòng họ khuyến học, nâng tổng số dòng họ khuyến học toàn tỉnh lên 183; các trung tâm học tập cộng đồng đã mở được 173 lớp, thu hút 9.501 người tham gia…

Công tác xây dựng Quỹ khuyến học trong 6 tháng qua đạt kết quả khá tốt với 5.734 triệu đồng vận động được đã góp phần giúp đỡ các giáo viên, học sinh nghèo vượt qua khó khăn tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của tỉnh./.

Như Ngọc