Chính trị - Xã hội
 
Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg 
10/01/2019 
 

Ngày 08/01/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ họp sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án và triển khai nhiệm vụ thời gian đến. Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và phòng Dân tộc các huyện.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chỉnh trị từ tỉnh đến cơ sở nên nhận thức của cán bộ, nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được nâng lên, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống giảm đáng kể, đồng bào ý thức hơn trong việc xây dựng gia đình, cộng đồng và xã hội; thời gian qua đã tổ chức hơn 50 lớp tập huấn để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; toàn tỉnh đã thành lập được 11 câu lạc bộ “giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương đã chủ động lồng ghép việc triển khai thực hiện Đề án với chương trình phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức giao lưu, học tập giữa các địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn nhằm tạo điều kiện cho đồng bào có điều kiện trao đổi, giao thoa với các nền văn hóa tiên tiến với đồng bào các dân tộc thiểu số trong và ngoài tỉnh.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các sở, ban ngành, địa phương đã tập trung triển khai và thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo đúng quy định và đạt hiệu quả; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, có tác động thực sự đến đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế- xã hội, dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp; tác động của biến đổi khí hậu nên ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở về tình trạng này còn hạn chế; việc phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án của các sở, ngành, địa phương hiệu quả mang lại chưa cao; việc thay đổi tập tục của đồng bào còn khó khăn; chưa xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực này.

Thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương rà soát củng cố BCĐ và ban hành quy chế hoạt động đảm bảo theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân; đặc biệt chú trọng sử dụng những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên ở cơ sở có kinh nghiệm lựa chọn nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; chủ động lồng ghép nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Sở, ngành vào việc triển khai thực hiện Đề án; chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách về giáo dục, y tế tạo điều kiện để người nghèo, đồng bào DTTS có cơ hội tiếp cận với dịch vụ công tốt nhất, như chính sách miễn giảm học phí, Bảo hiểm y tế và các dịch  vụ chăm sóc sức khỏe sinh đẻ nâng cao nhận thức về sinh sản; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn theo đúng luật định; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước để có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong việc thực thi nhiệm vụ./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)
(03/07)
(01/07)
(01/07)
(30/06)
(29/06)
(25/06)