Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Sở Giáo dục và Đào tạo Bồi dưỡng Module 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018” 
20/07/2020 
 

Sáng ngày 17/7/2020, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức lớp Bồi dưỡng Module 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho toàn bộ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 17/7 đến hết ngày 19/7/2020), Trong thời gian bồi dưỡng các giáo viên được trực tiếp (online) với sự hướng dẫn của giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế trình bày những vấn đề cốt lõi như: Hướng dẫn thực hiện Chương trình  giáo dục phổ thông mới và Chương trình giáo dục phổ thông theo môn học; Phân tích được yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh trong Chương trình giáo dục phổ thông mới; Nắm được các đặc điểm, phương pháp dạy học phát triển năng lực, phẩm chất người học; Tổ chức thiết kế các chương trình môn học theo chủ đề, chuyên đề học tập và xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng giáo dục thực thi chương trình; Thiết kế câu hỏi bài tập đánh giá năng lực học sinh; Trình bày các bước kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh…


Lớp bồi dưỡng Module 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Mục đích lớp bồi dưỡng nhằm tăng cường năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và nâng cao khả năng tự học, tự bồi dưỡng; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy./.

NH