Cải cách hành chính
 
SỬA LẠI TRANG 1 DANH MỤC, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận 
08/06/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/09)
(12/09)
(11/09)
(09/09)
(02/09)
(31/08)
(13/08)
(13/08)
(11/08)
(10/08)