Cải cách hành chính
 
SỬA LẠI TRANG 1 DANH MỤC, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận 
08/06/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(01/06)