Cải cách hành chính
 
SỬA LẠI TRANG 1 DANH MỤC, công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận 
08/06/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/06)
(01/06)
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(04/11)