Chính trị - Xã hội
 
Quyết định về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận 
24/02/2020 
 

Ngày 21/02/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận.

 
Tin đã đưa