Chính trị - Xã hội
 
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hạng mục công trình Hội trường; sửa chữa hạng mục công trình các phòng họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 
05/08/2020 
 

Ngày 05/8/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-VPUB về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hạng mục công trình Hội trường; sửa chữa hạng mục công trình các phòng họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

 
Tin đã đưa
(18/09)
(16/09)
(10/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(08/09)
(08/09)
(03/09)