Chính trị - Xã hội
 
Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận 
29/01/2019 
 

Ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.

 
Tin đã đưa