Chính trị - Xã hội
 
Quyết định về ban hành Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 
21/11/2019 
 

Ngày 14/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1816/QĐ-UBND về ban hành Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030./.

 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)