Chính trị - Xã hội
 
Quyết định về ban hành Đề án phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến 2030 
21/11/2019 
 

Ngày 14/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1817/QĐ-UBND về ban hành Đề án phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 và định hướng đến 2030./.

 
Tin đã đưa
(16/07)
(15/07)
(15/07)
(13/07)
(13/07)
(13/07)
(10/07)
(10/07)
(06/07)
(06/07)