Thể thao - Du lịch
 
Quyết định về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
18/08/2014 
 

Ngày 13/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận