Thông tin đất đai
 
Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ninh Sơn 
04/04/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(15/02)
(15/02)
(22/05)
(04/04)
(04/04)
(04/04)
(04/04)
(04/04)
(04/04)
(04/04)