Cải cách hành chính
 
Quyết định công bố danh mục TTHC trên lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận 
05/07/2018 
 

Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1089/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC trên lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.                    

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.)

  Xem chi tiết tại đây

NH 
Tin đã đưa
(11/09)
(11/09)
(06/09)
(03/09)
(03/09)
(03/09)
(27/08)
(27/08)
(23/08)
(05/08)