Cải cách hành chính
 
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở GDĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
10/08/2018 
 
xem chi tiết tại đây
NH 
Tin đã đưa
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(04/11)
(04/11)
(31/10)