Cải cách hành chính
 
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Ninh Thuận 
29/06/2018 
 

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Ninh Thuận. 

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.)                                                 

  Xem chi tiết tại đây

NH 
Tin đã đưa
(11/09)
(11/09)
(06/09)
(03/09)
(03/09)
(03/09)
(27/08)
(27/08)
(23/08)
(05/08)