Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Quyết định ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam 
10/01/2019 
 

Ngày 24/12/2018, Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN của Hội Nhà báo Việt Nam về Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Quy tắc này gồm có 3 Chương và 07 Điều đối với người làm báo Việt Nam.

Theo đó, mục đích Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam nhằm quy định một số nguyên tắc, chuẩn mực trong việc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo, ngoài ra tại Điều 3 và Điều 4 của Quy tắc đã quy định cụ thể những việc/điều người làm báo Việt Nam cần làm và những việc/điều không được làm khi sử dụng mạng xã hội.

Nội dung quy định cụ thể tại khoản 3 và 4, Điều 4 của Quy tắc về những việc/điều người làm báo Việt Nam không được làm khi sử dụng mạng xã hội như: Đăng tải các tin, bài, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội, đưa ra các bình luận, chia sẻ quản điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trái với nội dung, quan điểm của tác phẩm báo chí mà bản thân người làm báo đó đã viết và đăng tải, trái với quan điểm của cơ quan báo chí nơi mình công tác. Không được bình luận, nhận xét, chia sẻ các thông tin có mục đích kích động, lôi kéo người khác phản ứng tiêu cực về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… có yếu tố phức tạp, nhạy cảm đang cần tạo cách nhìn, thái độ tích cực mang tính xây dựng của cộng đồng và sự đồng thuận xã hội./.

P. TTBCXB