Giáo dục
 
Quyết định ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
24/10/2012 
 
Ngày 22/10/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số: 62/2012/QĐ-UBND về ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tập tin đính kèm