Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Quyết định Về ban hành Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1 ( từ ngày 20/10 đến hết ngày 11/11/2021) 
20/10/2021 
 TẢI CHI TIẾT FILE QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐÂY;
                            
                          QUY ĐỊNH TẠM THỜI