Cải cách hành chính
 
Quyết định Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sự dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
12/10/2018 
 
Xem chi tiết tại đây
NH