Cải cách hành chính
 
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 
11/04/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(11/09)
(11/09)
(06/09)
(03/09)
(03/09)
(03/09)
(27/08)
(27/08)
(23/08)
(05/08)