Cải cách hành chính
 
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận 
03/05/2018 
 

                  

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.

 Xem chi tiết tại đây 

 

 
Tin đã đưa
(09/01)
(06/12)
(12/10)
(10/10)
(10/08)
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)