Cải cách hành chính
 
Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận 
04/05/2018 
 

Ngày 3 tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.

 Xem chi tiết tại đây

 
Tin đã đưa
(09/01)
(06/12)
(12/10)
(10/10)
(10/08)
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)