Chính trị - Xã hội
 
Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
08/04/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(12/08)
(12/08)
(11/08)
(11/08)
(08/08)
(08/08)
(06/08)
(06/08)
(05/08)
(05/08)