Chính trị - Xã hội
 
Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
12/12/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa