Chính trị - Xã hội
 
Quyết định Quy định mức trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh Ninh Thuận 
20/09/2021 
 
TẢI CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 
Tin đã đưa
(20/12)
(17/10)
(15/10)
(15/10)
(15/10)
(14/10)
(14/10)
(14/10)
(14/10)
(12/10)