Chính trị - Xã hội
 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
08/01/2021 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa