Chính trị - Xã hội
 
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
08/01/2021 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(18/01)
(18/01)
(15/01)
(14/01)
(13/01)
(08/01)
(07/01)
(06/01)
(06/01)
(05/01)