Chính trị - Xã hội
 
Quy chế tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản 
22/11/2011 
 

Ngày 18/11/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND.

Theo đó, Quy chế quy định Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự là tổ chức quần chúng được thành lập trên tinh thần tự nguyện của các hộ gia đình liền kề ở các thôn, khu phố thuộc các xã, phường, thị trấn để tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú như các hương ước, quy ước của thôn, khu phố…, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh ở khu dân cư, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng thời, phát huy vai trò làm chủ, xây dựng sức mạnh, đoàn kết của nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của từng gia đình và khu dân cư, góp phần thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Tổ nhân dân tự quản hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp xã và hướng dẫn trực tiếp của Công an cấp xã, Ban quản lý thôn, khu phố về biện pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự./.

Thùy Linh