Kinh tế
 
Quỹ Đầu tư phát triển ký kết hợp đồng nhận ủy thác tổ chức quản lý và điều hành Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận 
02/05/2018 
 

Ngày 2/5/2018, Quỹ Đầu tư phát triển đã tiến hành ký kết Hợp đồng nhận ủy thác tổ chức quản lý và điều hành Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận. Đến dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãnh đạo Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, đại diện các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được UBND tỉnh thành lập đi vào hoạt động từ năm 2008 đến nay vừa đúng 10 năm, với mục tiêu là cầu nối giữa doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, Quỹ hoạt động nhằm mục tiêu cấp bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, tự bù đắp chi phí, tự chịu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn. Vốn điều lệ được cấp ban đầu là 30 tỷ đồng đến nay tổng vốn chủ sở hữu gần 60 tỷ đồng.


Thời gian qua, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách để các doanh nghiệp tiếp cận tốt nguồn vốn bảo lãnh, cụ thể là Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 về việc “Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, trên cơ sở đó UBND tỉnh cơ cấu tổ chức lại hoạt động bộ máy của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh theo hình thức ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển nhằm mục tập trung nâng cao năng lực bảo lãnh cho doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu tin tưởng rằng, sau khi tổ chức lại hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh sẽ tăng về số lượng doanh nghiệp tham gia cũng như số tiền bảo lãnh và bảo toàn, phát triển vốn. Thời gian tới, Quỹ BLTD cho DNNVV bám sát chức năng, nhiệm vụ và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tổ chức tín dụng trong việc tiếp cận vốn vay. Đồng thời, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn vốn bảo lãnh an toàn và hiệu quả…

Thu Phương