Chính trị - Xã hội
 
Quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy 
28/09/2021 
 

Ngày 27/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 5159/KH-UBND về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường vai trò quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích vào nền nếp; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những giá trị di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy; góp phần nâng cao ý thức bảo vệ di tích của người dân và du khách.

Danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải

 

Kế hoạch đề ra các nội dung thực hiện gồm:

- Thành lập Ban quản lý di tích để tổ chức quản lý, bảo vệ và khai thác tiềm năng, giá trị của di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, du lịch, xây dựng, môi trường, giao thông vận tải, nuôi trồng thủy sản, an ninh trật tự... để phục vụ cộng đồng tại địa phương và phát triển du lịch; dựng bia giới thiệu về di tích, bảng nội quy tham quan di tích; quy hoạch các vùng chức năng phục vụ nuôi trồng thủy sản, khu vực phát triển dịch vụ nhằm khai thác phục vụ phát triển du lịch; bảo vệ tài nguyên biển, vệ sinh môi trường trong khu vực di tích.

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh, những giá trị về di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với di tích quốc gia, danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển khai công tác xác lập bản đồ khoanh vùng, xác định vị trí và cắm mốc giới bảo vệ di tích trên thực địa theo hồ sơ di tích.

- Lắp đặt hệ thống bảng chỉ dẫn, bảng giới thiệu về di tích kết hợp nội dung thông tin du lịch Vịnh Vĩnh Hy.

- Công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn: Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

- Tổ chức thu phí, quản lý và kiểm soát vé tham quan.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(20/12)
(20/10)
(17/10)
(15/10)
(15/10)
(15/10)
(14/10)
(14/10)
(14/10)
(14/10)