Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh 
10/07/2018 
 

Chiều ngày 09/7/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh chủ trì họp định kỳ Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh. 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh): Trong 6 tháng đầu năm 2018, các Sở, ngành, địa phương đã bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Phát triển (Kế hoạch 748/KH-BPTSPĐT ngày 28/02/2018), trong đó có một số kết quả nổi bật như: Được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng sớm cho 03 nhãn hiệu chứng nhận, phục vụ kịp thời cho việc chuẩn bị các sự kiện của tỉnh; bước đầu hoàn thiện được cơ sở để xác định nhóm sản phẩm đặc thù của tỉnh giai đoạn 2017-2020; công tác rà soát hiện trạng về tiêu chuẩn chất lượng an toàn của các sản phẩm đặc thù được các ngành địa phương tập trung triển khai; việc triển khai xây dựng “Trung tâm trưng bày sản phẩm Khoa học công nghệ và sản phẩm đặc thù tỉnh” đảm bảo kịp tiến độ đề ra; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các sự kiện kết nối, quảng bá sản phẩm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu thực nghiệm đa dạng hóa sản phẩm đặc thù đạt và vượt chỉ tiêu với 04 dự án thu hút nguồn vốn từ Trung ương; các địa phương, doanh nghiệp chủ động đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết theo nhu cầu thực tiễn đặt ra,...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Phát triển, nổi bật là Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời yêu cầu các Thành viên Ban Phát triển là lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát các nhiệm vụ được giao, bám sát công việc và chủ động hơn nữa trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 cũng như các công việc của cơ quan, đơn vị mình liên quan đến việc xây dựng, phát triển sản phẩm đặc thù, trong đó đặc biệt lưu ý các công việc trọng tâm như: Khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục các sản phẩm đặc thù tỉnh; trên cơ sở danh mục này, tổ chức Hội nghị/Hội thảo liên kết doanh nghiệp, HTX, THT để phát triển các sản phẩm đặc thù. Đồng thời giao các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng các mô hình liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp với HTX, THT, hộ sản xuất để phát triển chuỗi sản phẩm đặc thù; đẩy mạnh hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại,... để quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đặc thù của tỉnh; giao Sở Khoa học và Công nghệ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm đưa “Trung tâm trưng bày sản phẩm Khoa học công nghệ và sản phẩm đặc thù tỉnh” vào hoạt động, đồng thời khẩn trương xây dựng quy chế quản lý Trung tâm đảm bảo hoạt động hiêu quả./.

Minh Trung