Kinh tế
 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững gắn với quản lý bảo vệ, phát triển rừng khu vực miền núi 
09/05/2019 
 

Sáng ngày 07/5/9 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá việc triển khai nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững gắn với quản lý bảo vệ, phát triển rừng khu vực miền núi và thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các ngành, địa phương liên quan đã tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP và đạt được những kết quả tích cực; các ngành, địa phương đã lồng ghép nhiều nguồn vốn từ các chương trình, dự án để xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững gắn với quản lý bảo vệ, phát triển rừng khu vực miền núi với cách thức triển khai phù hợp, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân dân tích cực tham gia, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Hiện nay, nhiều mô hình mang lại kết quả tốt như: Mô hình phát triển chăn nuôi Bò sinh sản, Dê sinh sản, Cừu sinh sản; mô hình phát triển vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế; mô hình nông lâm kết hợp; mô hình trồng rừng phòng hộ xen cây ăn quả. Kết quả đó đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng,...Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp, các ngành, địa phương và sự tham gia tích cực của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các ngành, địa phương tiếp tục duy trì ổn định các mô hình hiệu quả đã và đang triển khai; đổng thời đánh giá, lựa chọn những mô hình hiệu quả và có khả năng phát triển mạnh, bền vững trong tương lai để tập trung nguồn lực hỗ trợ; tiếp tục huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác để nhân rộng các mô hình sinh kế có hiệu quả; quan tâm thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã đại diện các hộ sản xuất liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm miền núi, trong đó doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ổn định cho nhân dân; tăng cường công tác phối hợp để kịp thời xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình./.

Minh Trung