Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam họp nghe các ngành báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng đầu năm 2017 
09/08/2017 
 

Ngày 08/8/2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng đầu năm 2017 trên các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan.


Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 06/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của tỉnh; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; theo đó có 36 nhiệm vụ trọng tâm do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam theo dõi, chỉ đạo trực tiếp trên các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kết luận tại cuộc họp


Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Sở đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao của ngành mình. Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương cũng tham gia ý kiến và đưa ra một số khó khăn, cần được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ngành hỗ trợ, tháo gỡ giúp địa phương. Trên tinh thần đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao các đại biểu tham dự đã tập trung đánh giá, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn của ngành và đề xuất, đưa ra những giải pháp sẽ tập trung chỉ đạo sát với từng lĩnh vực mà ngành phụ trách.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các ngành cơ bản đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo; tuy nhiên một số nhiệm vụ hoàn thành chậm so với kế hoạch đề ra, do một số nguyên nhân khách quan; đồng chí đồng chia sẻ những khó khăn của các ngành trong việc triển khai nhiệm vụ. Để hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh; trong thời gian 04 tháng còn lại, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau; đồng thời tập trung rà soát, những khó khăn, hạn chế tồn tại để có những giải pháp phù hợp, có hướng chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả đối với những nhiệm vụ trọng tâm chưa hoàn thành; trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các vấn đề mới (nếu có) kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý./.

Thanh Bình