Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam làm việc với huyện Bác Ái 
04/04/2019 
 

Sáng ngày 04/4/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tổ chức làm việc với huyện Bác Ái để nghe báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện Bác Ái: Sau 18 năm tái lập huyện và 10 năm thực hiện các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, ngành nông nghiệp huyện Bác Ái có bước phát triển nhanh, diện tích gieo trồng hàng năm tăng từ 7.600 ha lên 11.000 ha, diện tích chủ động nước tăng từ 500 ha lên 3.730 ha. Từ tập quán canh tác sản xuất trên nương rẫy với cây trồng truyền thống và nền kinh tế tự cung tự cấp là chủ yếu, đã chuyển sang canh tác các loại cây trồng mới với các chủng giống mới như lúa nước, bắp lai, đậu xanh; ngoài sản xuất nông sản hàng hóa, tình trạng đói giáp hạt thường xuyên xảy ra, nay không còn tình trạng phải cứu đói hàng năm. Trong 5 năm trở lại đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi triển khai tích cực; chăn nuôi phát triển theo đúng định hướng trở thành ngành kinh tế chính trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Nhờ các chương trình đầu tư về giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt; các chính sách hỗ trợ khai hoang, cải tạo đất sản xuất, diện mạo nông thôn miền núi ngày càng thay đổi, khởi sắc,...Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc chủ trì buổi làm việc việc với huyện Bác Ái


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đánh giá cao sự nỗ lực, tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương huyện Bác Ái trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là chuyển đổi nhận thức từ tập quán canh tác sản xuất với cây trồng truyền thống, tự cung tự cấp sang canh tác các loại cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc miền nùi, ổn định đời sống nhân dân, an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Bác Ái xác định tiềm năng, lợi thế của địa phương đề tập trung nguồn lực phát triển thông qua những Đề án, kế hoạch cụ thể; tập trung tổ chức lại sản xuất, tăng cường ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với xây dựng thương hiệu và liên kết với doanh nghiệp, HTX,... để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện thuận lợi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển các mô hình vườn rừng, kết hợp với du lịch sinh thái; triển khai nhân rộng các mô hình sinh kế bền vững gắn với quản lý bảo vệ, phát triển rừng khu vực miền núi; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, tiết kiệm nước; tích cực triển khai sản xuất cánh đồng lớn; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; xác định vùng quy hoạch chăn nuôi tập trung và tạo điều kiện, thu hút doanh nghiệp đầu tư theo đúng quy hoạch, định hướng của tỉnh, huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn,...

Minh Trung