Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thăm tình hình sản xuất và tiêu thụ Điều hữu cơ trên địa bàn xã Phước Bình, huyện Bác Ái 
11/05/2018 
 

Sáng ngày 10/5/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tổ chức thăm tình hình sản xuất và tiêu thụ Điều hữu cơ trên địa bàn xã Phước Bình, huyện Bác Ái.

Theo báo cáo của HTX Điều hữu cơ Truecoop và chính quyền địa phương, hộ dân tham gia trồng điều: Hiện nay, HTX đã liên kết với bà con quy hoạch xây dựng vùng điều, cam kết thu mua, sản xuất theo phương pháp hữu cơ và được Tổ chức chứng nhận quốc tế (Control Union-Hà Lan) cấp chứng nhận sản phẩm đạt hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ và Châu Âu với tổng diện tích 1.154,2ha/502 hộ gia đình (gồm 604,2ha/187 hộ gia đình trên địa bàn xã Phước Bình; 550ha/315 hộ gia đình trên địa bàn huyện Ninh Hải). Hầu hết vườn Điều của các hộ dân được trồng từ dự án 661 (theo Quyết định số 661/QĐ-TTg 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ); với sự hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật bước đầu của HTX, năng suất Điều được tăng lên, HTX thu mua với mức giá cao hơn nhiều so với trước đây nên thu nhập của các hộ trồng điều tăng lên đáng kể (giá thu mua điều chỉnh hằng ngày, được công khai tại địa điểm thu mua). Trong thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc Điều cho bà con nhân dân (tỉa thưa, cắt cành, bón phân, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,...) để cải thiện hơn nữa chất lượng, năng suất cây Điều; tổ chức cấy ghép, trồng mới giống Điều có năng suất, chất lượng cao, phù hợp điều kiện tại địa phương và xây dựng mô hình vườn Điều mẫu cho nhân dân tham quan, học tập kỹ thuật trồng, chăm sóc.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam hỏi thăm tình hình sản xuất,
tiêu thụ Điều hữu cơ tại hộ dân trên địa bàn xã Phước Bình


Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đánh giá cao sự nỗ lực và quyết tâm của HTX để phát triển chuỗi sản phẩm điều hữu cơ trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai đầu tư dự án của HTX sẽ góp phần phủ xanh đất trống, đồi rọc, tăng độ che phủ rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đồng bào miền núi; đây là hướng đi đúng, phù hơp với chủ trương, định hướng chiến lược phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ của Tỉnh. UBND tỉnh cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình triển khai, xúc tiến các công việc của HTX; đồng thời đề nghị HTX tiếp tục tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc,... để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm Điều cho nhân dân; tổ chức khảo sát mở rộng và gửi các tổ chức quốc tế cấp chứng nhận sản phẩm đạt hữu cơ đối với các vùng trồng điều khác trên địa bàn tỉnh; sớm lựa chọn vùng triển khai mô hình vườn Điều mẫu,... Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị HTX nghiên cứu một số loại cây trồng có lợi thế của tỉnh để đầu tư phát triển theo hướng hữu cơ tương tự cây Điều nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh./.

Minh Trung