Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thăm một số HTX triển khai cánh đồng lớn sản xuất măng tây xanh tại trên địa bàn huyện Ninh Phước 
18/09/2019 
 

Sáng ngày 17/9/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cùng với các ngành, địa phương thăm một số HTX triển khai cánh đồng lớn sản xuất măng tây xanh trên địa bàn huyện Ninh Phước gồm: HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú trên địa bàn xã An Hải và HTX Dịch vụ nông nghiêp Châu Rế trên địa bàn xã Phước Hải.

Theo báo cáo của các HTX và chính quyền địa phương, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng lớn và được sự hỗ trợ từ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/02/2019), HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú và HTX Dịch vụ nông nghiêp Châu Rế đã mở rộng, triển khai mới cánh đồng lớn sản xuất măng tây xanh với tổng diện tích 33ha; đồng thời liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với Trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến. Bên cạnh được hỗ trợ của nhà nước (Hỗ trợ 30% chi phí đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước; 30% chi phí mua giống cây trồng,…), xã viên HTX được Trang trại cho tạm ứng một phần  kinh phí mua giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và được Trang trại bao tiêu sản phẩm ổn định, do đó đời sống của xã viên nói riêng và nhân dân vùng sản xuất măng tây xanh trên địa bàn tỉnh nói chung ngày càng phát triển ổn định,…Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thăm cánh đồng lớn sản xuất măng tây xanh
của HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú


Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam bày tỏ sự vui mừng vì mối liên kết giữa Trang trại với nhân dân thông qua các HTX trong sản xuất, tiêu thụ để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, nhất là sản phẩm đặc thù có giá trị kinh tế cao như măng tây xanh ngày càng phát triển; đặc biệt là việc chuyển từ vùng đất cát hoang hóa trên địa bàn xã An Hải, Phước Hải,… nhiều năm qua thành cánh đồng sản xuất măng tây xanh đem lại nguồn thu nhập cao, ổn định cho nhân dân địa phương. Đồng thời, đề nghị Trang trại, các HTX, xã viên,… tiếp tục liên duy trì và phát triển mở rộng vùng sản xuất măng tây xanh để phát huy tiềm năng, tài nguyên đất đai trên địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung. Ngoài nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến cũng như các doanh nghiệp khác tiếp tục hỗ trợ, tạm ứng kinh phí mua giống, vật tư,… để nhân dân có điều kiện mở rộng vùng sản xuất măng tây xanh trên địa bàn; tăng cường áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, trong đó đặc biệt quan tâm công tác giống và quy trình kỹ thuật sản xuất theo hướng VietGAP, sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ,...

Minh Trung