Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác ứng phó hạn hán trên địa bàn huyện Ninh Sơn 
12/09/2018 
 

Sáng ngày 11/9/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tổ chức kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác ứng phó hạn hán trên địa bàn huyện Ninh Sơn.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra và hỏi thăm hộ dân về tình hình thiệt hại mía trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn


Theo báo cáo của các ngành và chính quyền địa phương, từ đầu năm 2018 đến nay, lượng mưa trên địa bàn rất ít, trong khi đó nắng hạn diễn ra gay gắt, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của nhân dân. Mặc dù các ngành, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai các giải pháp ứng phó để hạn chế thiệt hại do hạn hán gây ra (như nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm nước; đào ao, hồ để tích trữ nước ứng phó hạn,...), tuy nhiên do hạn hán kéo dài nên một số vùng sản xuất bị thiệt hại (chủ yếu vùng không chủ động nước và cũng không có nguồn nước ngầm; bên cạnh đó nhân dân còn khó khăn không có kinh phí đào ao, hồ,...), nhất là diện tích mía, mì trên địa bàn xã Hòa Sơn, Quảng Sơn,...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam giao ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả ứng phó với hạn hán nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra; phối hợp với các doanh nghiệp đang liên kết tiêu thụ mía, mì của nhân dân (Công ty CP Đường Biên Hòa-Phan Rang; Công ty CP Fococev Ninh Thuận) tổ chức rà soát, lựa chọn những vùng đảm bảo điều kiện (khu vực có nguồn nước ngầm hoặc có thể dẫn nước từ những vùng khác đảm bảo khả thi, hiệu quả,...) để xây dựng Phương án/Đề án liên kết các hộ dân cùng nhau đào ao, hồ tích trữ nước phục vụ sản xuất ứng phó hạn hán (trong đó, doanh nghiệp, nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí), làm mô hình điểm triển khai nhân rộng trong thời gian tới; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ; giao chính quyền địa phương phối hợp với ngành nông nghiệp tăng cường tuyên truyền, phổ biến nhân dân biết tình hình hạn hán, trước mắt tạm dừng xuống giống vụ Mùa năm 2018 (cho cày ải, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất khi đảm bảo nguồn nước) đến khi có thông báo của cơ quan chức năng; việc tổ chức sản xuất vụ Mùa năm 2018 sẽ phụ thuộc vào lượng nước tích trữ được tại hồ Đơn Dương và các hồ chứa trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới./.

Minh Trung