Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra tình hình cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện Thuận Bắc và Ninh Sơn 
10/09/2018 
 

Chiều ngày 06/9/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tổ chức kiểm tra tình hình cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện Thuận Bắc và Ninh Sơn.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra Hệ thống cấp nước sinh hoạt
tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các ngành, địa phương báo cáo tình hình cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện Thuận Bắc và Ninh Sơn. Theo đó, những ngày qua nguồn nước thô lấy từ suối Tập Lá không đủ cung cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt Tập Lá, xã Phước Chiến, do đó Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã chuyển tiếp nguồn nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt Ma Trai (nguồn nước thô từ hồ Ma Trai) thông qua đường ống đấu nối giữa 02 hệ thống để cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, đến ngày 07/9/2018 dung tích hồ Ma Trai còn 0,35/0,48 triệu m3 nước nên cơ bản đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân. Hiện nguồn nước ngầm tại các giếng khoan, giếng đào cơ bản đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân thôn Suối Le, xã Phước Kháng; tuy nhiên, nếu trong tháng 9/2018 không có mưa thì nhân dân sẽ khó khăn về nước sinh hoạt, khi đó địa phương sẽ chở nước sinh hoạt cho nhân dân.

Đối với hệ thống cấp nước Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn hiện vẫn đảm bảo cung cấp cho nhân dân (do những ngày qua trên địa bàn có mưa), nếu trong tháng 9/2018 không có mưa nguồn nước suối không còn, địa phương sẽ nạo vét, khơi thông dòng chảy từ kênh N8-7 Tây của hệ thống thủy lợi Sông Pha (nguồn nước từ hồ Đơn Dương) để bơm nước vào hệ thống cấp nước Hòa Sơn cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; tuy nhiên hiện dung tích hồ Đơn Dương còn rất ít (đến ngày 07/9/2018 dung tích hồ còn 11,71/165 triệu m3), trường hợp trong thời gian tới không còn nguồn nước hồ Đơn Dương, địa phương sẽ chở nước sinh hoạt cho nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam giao các địa phương và ngành nông nghiệp theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết để có kế hoạch ứng phó kịp thời, nhất là việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân; chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để ứng phó, khắc phục thiệt hại do hạn hán gây ra, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cơ quan cấp trên chỉ đạo giải quyết kịp thời; đồng thời giao UBND các huyện tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, chia sẻ nguồn nước trong sinh hoạt, sản xuất./.

Minh Trung