Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra công tác ứng phó hạn, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Ninh Sơn 
03/04/2020 
 

Ngày 31/3/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam đi kiểm tra công tác ứng phó hạn, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Ninh Sơn: Kiểm tra tình hình sử dụng nước sinh hoạt của nhân dân thôn Tà Nôi và công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt Tà Nôi, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã Hòa Sơn, xã Ma Nới thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn,…Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra nguồn nước suối và
địa điểm dự kiến xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt Tà Nôi tại xã Ma Nới


Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam nghe chính quyền địa phương, các ngành chức năng báo cáo tình hình triển khai công tác ứng phó hạn, việc sử dụng nước sinh hoạt và hoạt động sản xuất của nhân dân thôn Tà Nôi; tiến độ triển khai công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt Tà Nôi; tình hình triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn trong thời gian qua; những khó khăn, thách thức và kiến nghị, đề xuất liên quan công tác ứng phó hạn hán, phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra,...Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam kiểm tra, hỏi thăm việc chữa cháy thảm thực vật tại điểm cháy trên địa bàn xã Ma Nới


Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao công tác ứng phó hạn, phòng cháy, chữa cháy rừng của địa phương, chủ rừng và ngành nông nghiệp thời gian qua. Đồng thời, giao Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước khẩn trương hoàn tất các thủ tục hồ sơ, pháp lý để triển khai thi công, đưa công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt Tà Nôi vào hoạt động phục vụ nhân dân trong thời gian sớm nhất. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với địa phương khẩn trương lấy mẫu nước giếng sinh hoạt của bà con nhân dân đang sử dụng để kiểm tra, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng (nếu nguồn nước sinh hoạt chưa đảm bảo các tiêu chuẩn quy định); đồng thời nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn phù hợp để hỗ trợ địa phương xây dựng mô hình thí điểm sử dụng điện mặt trời để bơm nước trong những đập dâng nhỏ tại những địa điểm phù hợp trên lòng suối để tưới những diện tích cỏ,... phục vụ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa khô hạn. Giao UBND huyện Ninh Sơn phối hợp với chủ rừng, Tổ công đồng quản lý, bảo vệ rừng tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận để nhân dân chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời, hiệu quả, hạn chế tối đa diện tích rừng bị cháy, nhất là trong tình hình hạn hán như hiện nay và dự báo sẽ ngày càng gay gắt, khốc liệt trong thời gian tới./.

Minh Trung 
Tin đã đưa
(12/08)
(12/08)
(11/08)
(11/08)
(08/08)
(08/08)
(06/08)
(06/08)
(05/08)
(05/08)