Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam họp nghe báo cáo tình hình nhiễm mặn tại khu vực sản xuất tôm giống xã Nhơn Hải và xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải 
05/03/2019 
 

Sáng ngày 01/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình nhiễm mặn tại khu vực sản xuất tôm giống xã Nhơn Hải và xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải.UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình nhiễm mặn tại khu vực sản xuất tôm giống
xã Nhơn Hải và xã Thanh Hải


Khu  quy hoạch sản xuất tôm giống Nhơn Hải với diện tích khoảng 100ha nằm trên địa bàn 02 xã Nhơn Hải và Thanh Hải; hiện diện tích đưa vào hạt động sản xuất giống thủy sản khoảng 58ha; 42 ha còn lại sản xuất nông nghiệp (trồng hành, ngò) khoảng 20ha, 12 ha sản xuất muối và còn lại để trống không sản xuất. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực xen lẫn cả nhiều loại hình (trồng trọt, làm muối, sản xuất giống thủy sản, dịch vụ thương mại). Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực trạng nhiễm mặn tại xã Nhơn Hải hiện nay do nhiều nguyên nhân từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán, nước biển xâm thực, thực trạng xả thải của các trại tôm giống và thói quen sản xuất nông nghiệp manh mún của nông dân địa phương. Để khắc phục tình trạng nhiễm mặn, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra tình hình nhiễm mặn, tìm ra nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý. Tuy nhiên, đến nay tình trạng nhiễm mặn tại xã Nhơn Hải vẫn tiếp diễn. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức quan trắc chất lượng nước, đất tại khu vực sản xuất giống Thanh Hải, Nhơn Hải để có kết quả đánh giá cụ thể làm cơ sở để cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí và người dân địa phương biết. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất để mở rộng quy mô các cơ sở sản xuất tôm giống tại địa phương đến khi hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu sản xuất giống Nhơn Hải nhằm bảo vệ môi trường tại đây. Huyện Ninh Hải rà soát đề nghị điều chỉnh quy hoạch sản xuất muối tại khu sản xuất giống thủy sản Nhơn Hải cho phù hợp thực tế; đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát tình trạng sử dụng đất, hồ sơ môi trường, việc xả thải của các trại sản xuất tôm giống trên địa bàn xã Nhơn Hải, kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật những cơ sở chưa đạt yêu cầu. Hiệp hội sản xuất tôm giống tuyên truyền hội viên tuân thủ các quy định về môi trường; Ban Quản lý đầu tư các dự án nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu quy hoạch sản xuất giống thủy sản hơn Hải, tạo thuận lợi trong quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần tổ chức lại sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế để ổn định cuộc sống cho Nhân dân./.

Thành Hào