Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đi thăm dây chuyền công nghệ bảo quản Nho, táo; mô hình trồng nho rượu và giống nho mới NH01-152 
21/07/2017 
 

Chiều ngày 21/7/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tổ chức đi thăm dây chuyền công nghệ bảo quản Nho, Táo tại Công ty TNHH SX-TM nông sản Thái Thuận Ninh Thuận; mô hình trồng nho rượu và giống nho mới NH01-152 trên địa bàn huyện Ninh Phước.Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm dây chuyền công nghệ bảo quản Nho, Táo


Đến thăm dây chuyền công nghệ bảo quản nho, táo của Công ty TNHH SX-TM nông sản Thái Thuận Ninh Thuận (công nghệ sơ chế, bao gói, bảo quản của Viện cơ điện nông nghiêp và công nghệ sau thu hoạch), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đánh giá cao sự năng động của Doanh nghiệp trong việc ứng dụng khoa học công nghệ nhằm bảo quản, nâng cao giá trị sản phẩm Nho, Táo và đề nghị Công ty tiếp tục ký kết hợp đồng sản xuất và bao tiêu sản phẩm Nho, Táo để các hộ dân yên tâm sản xuất, đồng thời tạo nguồn hàng ổn định cho Công ty cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh; chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh để được hỗ trợ, tư vấn các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ.Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng nho rượu hộ ông Vương


Đến thăm mô hình trồng nho rượu hộ ông Thạch Vũ Vương tại xã Phước Thuận, mô hình trồng giống nho mới NH01-152 ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước của hộ ông Nguyễn Anh Cường và Lê Anh Trà tại xã An Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hỏi thăm, động viên các hộ dân tiếp tục sản xuất; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc cho các hộ dân để mô hình đạt kết quả tốt, làm cơ sở đánh giá, nhân rộng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân (đang trồng giống nho mới NH01-152) ứng dụng pin năng lượng mặt trời để tưới tiết kiệm nước từ nguồn kinh phí dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh hoặc kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ./.Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình trồng giống nho mới NH01-152 hộ ông Cường

Minh Trung