Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì hop nghe báo cáo tình hình, công tác ứng phó hạn hán trên địa bàn tỉnh 
14/09/2018 
 

Sáng ngày 13/9/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình và công tác ứng phó hạn trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, ngành nông nghiệp, cơ quan khí tượng thủy văn, các ngành, chính quyền địa phương báo cáo tình hình điều tiết nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, tình hình thiệt hại và công tác ứng phó hạn hán trên địa bàn tỉnh thời gian qua; dung tích hồ Đơn Dương và các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh; diễn biến tình hình thời tiết những ngày qua, dự báo trong thời gian tới và phương án sản xuất vụ Mùa năm 2018,…Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam giao các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó hạn theo Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 18/6/2018 của Tỉnh ủy, với mục tiêu cao nhất là: “Không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt; không để đàn gia súc, gia cầm thiếu nước uống và phát sinh dịch bệnh; quyết liệt chuyển đổi cây trồng tiết kiệm nước theo hướng ổn định, bền vững”; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, cùng với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi khẩn trương làm việc với UBND các huyện, thành phố rà soát, thống nhất diện tích sản xuất vụ Mùa 2018 thật cụ thể, chi tiết tại các vùng, tiểu vùng trong hệ thống kênh tưới và một số hồ chứa phù hợp với khả năng cân đối, điều tiết nguồn nước hiện có và dự báo thời gian đến có thêm nguồn nước; tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, tình hình mưa để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sản xuất phù hợp trong thời gian đến. Đồng thời giao UBND các huyện, thành phố chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng địa phương để hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, nhất là những nơi dừng sản xuất thời gian qua, nơi đời sống khó khăn, tuyệt đối không để hộ dân nào bị thiếu đói theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy; tiếp tục chỉ đạo tổ chức chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Mùa 2018, gắn với liên kết doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân./.

Minh Trung