Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh 
10/01/2019 
 

Chiều ngày 09/01/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo báo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và đề xuất Kế hoạch năm 2019 của Ban Phát triển. 

Theo báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Phát triển): Năm 2018 các ngành, địa phương đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2018 và đạt được nhiều kết quả tốt, trong đó có một số kết quả nổi bật như: Được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng sớm cho 05 nhãn hiệu chứng nhận; tham mưu UBND tỉnh ban hành các sản phẩm đặc thù và tiềm năng đặc thủ của tỉnh để có định hướng tập trung ưu tiên phát triển trong những năm tiếp theo; đã hỗ trợ triển khai 05 dự án sản xuất Nho, Măng tây và Nha Đam theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 75ha; xây dựng hoàn thành, đưa Trung tâm trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ và sản phẩm đặc thù tỉnh” vào hoạt động, bước đầu tạo địa điểm tin cậy về chất lượng sản phẩm cho du khách và người dân trong tỉnh; đã hỗ trợ 51/30 doanh nghiệp (theo Kế hoạch) tham gia các sự kiện kết nối và quảng bá sản phẩm,...Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam biểu dương và đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2018. Đồng thời, giao các Sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, hoàn thiện Kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Phát triển, trong đó lưu ý một số nội dung: Triển khai dự án “Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Bò Vàng Ninh Thuận”, dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Măng tây Ninh Thuận”, đề án “Truy xuất nguồn gốc 12 sản phẩm đặc thù tỉnh Ninh Thuận”; xây dựng các tour du lịch gắn với việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc thù tỉnh, đặc biệt là du lịch miệt vườn; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm của tỉnh ra thị trường; đẩy mạnh hỗ trợ Doanh nghiệp ứng dụng dây chuyền máy móc vào sản phẩm đặc thù của tỉnh./.

Minh Trung