Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh 
28/06/2017 
 

Chiều ngày 27/6/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh chủ trì họp Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh. 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh): Trong 6 tháng đầu năm 2017, các Sở, ngành, địa phương đã bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Phát triển (Kế hoạch số 853/KH-BPTSPĐT) như: Tổ chức Đại hội thành lập Hiệp Hội Nho và Táo Nhiệm kỳ 2017-2021; hỗ trợ 11 Doanh nghiệp, cơ sở xây dựng nhãn hiệu, tiêu chuẩn, quảng bá thương hiệu các nông sản của tỉnh (như: Nước mắm, Mũ trôm, Yến sào, Nho,...); tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng đối với 04 sản phẩm đặc thù của tỉnh (gồm: Ứng dụng kỹ thuật thâm canh Măng tây theo hướng công nghệ cao; Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm thực phẩm từ cừu Ninh Thuận; Nghiên cứu sản xuất Nho ứng dụng công nghệ cao; Tuyển chọn và phục tráng giống Tỏi Phan Rang); hỗ trợ trên 30 Doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại Ninh Thuận 2017 nhân Kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh, các hội chợ về nông nghiệp và các sự kiện kết nối cung cầu;...Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao một số Sở, ngành, địa phương đã bám sát, thực hiện tốt  các nội dung theo Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Phát triển trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời yêu cầu các Thành viên Ban Phát triển là lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát các nhiệm vụ được giao, bám sát công việc và chủ động hơn nữa trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ năm 2017 cũng như một số công việc phát sinh ngoài Kế hoạch trong 6 cuối năm 2017, trong đó đặc biệt lưu ý các công việc trọng tâm như: Hỗ trợ xây dựng điểm kinh doanh và giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc thù của tỉnh; Tổ chức học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức vận hành, quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu chứng nhận, Nhãn hiệu tập thể có hiệu quả; giám sát việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu tập thể tại các doanh nghiệp, tổ chức đã được cấp quyền sử dụng; tổ chức kết nối đưa các sản phẩm đặc thù của tỉnh vào các Siêu thị trên cả nước để cung cấp cho thị trường,... Đồng thời giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát các nhiệm vụ của các Sở, ngành, địa phương triển khai chậm, các công việc còn khó khăn, vướng mắc để chủ động có văn bản nhắc nhở hoặc làm việc trực tiếp để tháo gỡ kịp thời./.

Minh Trung