Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kết quả sản xuất vụ Hè Thu 2019 và xây dựng phương án sản xuất vụ Mùa 2019 
05/09/2019 
 

Chiều ngày 04/9/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kết quả sản xuất vụ Hè Thu 2019 và xây dựng các phương án sản xuất vụ Mùa năm 2019.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019 diễn ra trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự đồng hành của doanh nghiệp, sự nỗ lực của nhân dân, sản xuất vụ Hè Thu năm 2019 đạt được những kết quả rất tích cực như: Do công tác tổ chức điều tiết nước hợp lý nên diện tích cây hàng năm gieo trồng vượt 3,4% so với kế hoạch; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây trồng phù hợp, tiết kiệm nước, có hiệu quả theo hướng phát triển bền vững, ổn định lâu dài được các địa phương quan tâm triển khai đạt kết quả; tiếp tục duy trì 14 cánh đồng với diện tích 1.931,76 ha và triển khai mới 10 cánh đồng với diện tích 982,13 ha, vượt 1,42% kế hoạch; một số mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới bước đầu có hiệu quả đang được triển khai nhân rộng như: Mô hình san phẳng mặt ruộng điều khiển bằng tia laser; mô hình bao lưới trên giàn táo. Mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với một số cây trồng ngày càng củng cố và mở rộng hơn,....Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì buổi làm việc


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức sản xuất vụ Hè Thu năm 2019. Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, đặc biệt là lượng nước tích trữ tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh và hồ Đơn Dương để chủ động có phương án sản xuất phù hợp; tổ chức điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm phù hợp với lịch sản xuất, cụ thể đến từng khu vực, xứ đồng; tuyên truyền vận động nhân dân gieo trồng theo kế hoạch và đúng thời vụ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, thời hạn kết thúc gieo trồng vụ Mùa năm 2019 chậm nhất đến ngày 30/9/2019; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiết kiệm nước, có hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết của Tỉnh ủy (chuyển đổi tối thiểu 1.500 ha); tiếp tục triển khai nhân rộng cánh đồng lớn và mô hình san phẳng đồng ruộng điều khiển bằng tia laser; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với tinh thần quyết tâm thật cao, chủ động sẵn sàng triển khai phương án, kế hoạch ứng phó kịp thời để hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra./.

Minh Trung