Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn 
13/03/2019 
 

Chiều ngày 12 tháng 3 năm 2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 và Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh.Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017. Mặc dù các địa phương đã quan tâm triển khai thực hiện, nhưng quá trình triển khai có một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Một số khó khăn, vướng mắc đã kịp thời tháo gỡ như: Khó khăn, vướng mắc trong việc xác định diện tích của từng hộ dân tham gia chính sách; về chứng từ thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí mua giống, thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, có một số vướng mắc chậm được tháo gỡ dẫn đến không thực hiện được phải chuyển qua nội dung hỗ trợ khác hoặc chuyển sang năm 2019 thực hiện,... Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc đã tổng hợp từ các ngành, địa phương như: Bổ sung thêm đối tượng cây trồng được hưởng hỗ trợ tưới tiết kiệm, chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây ăn quả, cây trồng cạn; tăng mức hỗ trợ giống Măng tây xanh,...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam ghi nhận và đánh giá cao một số địa phương đã chủ động, linh hoạt trong cách làm để giải quyết kịp thời những phát sinh vướng mắc, hoàn thành kế hoạch, giải ngân kịp thời nguồn vốn được giao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với ý kiến đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sự thống nhất của các ngành, địa phương theo hướng vận dụng linh hoạt trong cách làm để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đảm bảo phù hợp tình hình thực tế, không trái quy định pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức Hội nghị phổ biến một số chính sách mới tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh (Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh) đến các ngành, địa phương, doanh nghiệp, HTX, THT và các đơn vị liên quan biết, tham gia; qua đó tổng hợp, giải quyết, giải đáp những vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời, theo quy định./.

Minh Trung 
Tin đã đưa
(29/05)
(27/05)
(25/05)
(18/05)
(15/05)
(15/05)
(14/05)
(11/05)
(11/05)
(08/05)